Nhung Bui

In 2017, I started selling on Etsy and am contributing to Vietnam Etsy Community via Facebook. Founder of Leon Group Vietnam; Admin at Vietnam Etsy Communitiy; Host at Etsy Flea Market - Connecting Vietnamese Suppliers, Carriers & Sellers

Cách xác minht tài khoản Etsy Payments Leon Group Vietnam

Cách xác minh tài khoản Thanh toán Etsy Payments

Khi thiết lập tài khoản thanh toán Etsy Payments, Etsy sẽ yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi có thể sử dụng.

Khi tham gia bán hàng trên Etsy, việc sử dụng tài khoản Etsy Payments cho phép bạn chấp nhận nhiều hình thức thanh toán khác nhau, giúp việc thanh toán trở nên thuận tiện hơn cho khách hàng. Vậy là thế nào để xác minh tài koản Etsy Payments trước khi bạn có thể bắt đầu sử dụng? 

Chọn tư cách tham gia Etsy Payments

Khi bạn đăng ký tài khoản Etsy Payments, bạn phải chọn bạn tham gia Etsy với tư cách cá nhân hay doanh nghiệp. Việc xác minh thông tin khi bạn đăng ký tài khoản giúp Etsy bảo vệ bạn và cả sự an toàn cho trang thương mại điện tử.

1. Cá nhân

Để đăng ký Etsy Payments với tư cách “cá nhân”, bạn cần cung cấp các thông tin sau đây để xác minh danh tính:

 • Họ và tên
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ nhà
 • Mã số thuế cá nhân (trong một số trường hợp nhất định)

2. Doanh nghiệp

Nếu bạn đăng ký với vai trò “doanh nghiệp”, bạn cần xác minh những thông tin khác ngoài các thông tin cá nhân của bạn.

Bạn sẽ phải cung cấp các thông tin sau về doanh nghiệp của bạn:

 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ pháp lý
 • Mã số thuế
 • Mã số doanh nghiệp
 • Các thông tin liên lạc của doanh nghiệp

Tên gọi của mã số doanh nghiệp có thể khác nhau tùy theo từng vùng và quốc gia. Mã số doanh nghiệp còn có thể được gọi bằng những tên sau đây:

 • Mã số thực thể kinh doanh hoặc ID – Entity number or ID
 • Số doanh nghiệp hoặc ID – Business number or ID
 • Số gian hàng hoặc ID – Department number or ID
 • Mã số công ty – Company number
 • Số nộp hồ sơ – Filing number
 • Số hiệu tài liệu – Document number
 • Mã số kiểm soát – Control number
 • Mã số tổ chức – Organization number
 • Số điều lệ – Character number
 • Số giấy phép – License number
 • Mã số đăng ký – Registry number

Nếu bạn cần hỗ trợ để tìm mã số doanh nghiệp, bạn có thể thử tìm kiếm thông tin đăng ký doanh nghiệp trên trang web của chính quyền địa phương nơi bạn đăng ký, hoặc đến văn phòng chính quyền địa phương để được giúp đỡ trực tiếp.

Trong trường hợp Etsy không thể xác minh thông tin doanh nghiệp của bạn, bạn sẽ nhận được email của Etsy thông báo bạn cần nhập lại thông tin doanh nghiệp để đảm bảo thông tin được cung cấp là chính xác. Nếu bạn đã nhập lại thông tin chính xác nhưng vẫn tiếp tục gặp sự cố, hãy liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc các cơ quan chính phủ mà bạn đăng ký doanh nghiệp để được hỗ trợ thêm.

Email của Etsy yêu cầu cung cấp thông tin xác nhận danh tính cho tài khoản Etsy Payments

Xác minh bổ sung

Nếu Etsy không thể xác minh các thông tin bạn cung cấp cho Etsy Payments, bạn có thể được hỏi thêm một số thông tin khác.

Để xác minh Etsy Payments:

1. Đảm bảo các thông tin được cung cấp chính xác

Trước hết, bạn cần đảm bảo rằng bạn nhập chính xác các thông tin cá nhân cũng như các thông tin tài chính của bạn trên tài khoản Etsy Payment. Để kiểm tra các thông tin tài chính, bạn cần làm các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Etsy.com
 2. Chọn Shop Manager (Quản lý cửa hàng)
 3. Chọn Finances (Tài chính)
 4. Nhấn vào Payment Settings (Cài đặt thanh toán)
 5. Chọn Update (Cập nhật) bên cạnh Bank details (Thông tin tài khoản ngân hàng). Kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng có chính xác không, sau đó nhấn Save new details để lưu
 6. Chọn Address (Địa chỉ) để kiểm tra rằng địa chỉ của bạn đã chính xác

2. Cung cấp giấy tờ xác minh

Etsy có thể sẽ yêu cầu bản sao của thẻ ID hoặc một số giấy tờ chính phủ cấp cho bạn. Những giấy tờ bạn cung cấp cho Etsy phải là các giấy tờ còn thời hạn sử dụng. Các giấy tờ có thể bao gồm: 

 • Bằng lái xe hợp lệ
 • Thẻ ID có ảnh hợp lệ do chính phủ cấp
 • Hộ chiếu hợp lệ do chính phủ cấp

Hãy scan hoặc chụp ảnh các giấy tờ này. Thông tin trong các tài liệu phải tương ứng với thông tin được cung cấp trong quá tình thiết lập cửa hàng.

Bản sao của các giấy tờ cần có tên đầy đủ và ngày sinh của bạn cũng như ngày hết hạn. Nếu một trong số các thông tin này nằm ở mặt sau của thẻ ID hoặc giấy tờ, bạn cần cung cấp bản sao của cả mặt trước và mặt sau của thẻ. Tên của bạn cần được viết dưới dạng chữ cái Latin, nếu không sẽ không được chấp nhận.

3. Đăng ảnh hoặc bản sao lên Etsy Payments

Sau khi có các bản sao của giấy tờ xác minh, bạn cần đăng lên tài khoản Etsy Payments

Hãy đảm bảo các ảnh được đăng lên được chụp rõ ràng và dễ đọc, các thông tin không bị chỉnh sửa. Nếu không, Etsy sẽ yêu cầu bạn cung cấp bản sao mới. 

4. Xác nhận thông tin lần cuối

Thư xác nhận và kích hoạt tài khoản Etsy Payments

Cuối cùng, hãy xác nhận thông tin cá nhân của bạn một lần nữa trong tài khoản thanh toán của bạn. Bạn cũng sẽ được yêu cầu thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho cửa hàng. Đây là yêu cầu dành cho hầu hết các cửa hàng trên Etsy

 1. Đăng nhập vào Etsy.com
 2. Chọn Shop Manager (Quản lý cửa hàng)
 3. Chọn Finances (Tài chính)
 4. Nhấn vào Payment Settings (Cài đặt thanh toán)
 5. Chọn Billing (Thanh toán)

Những thông tin này cho phép Etsy kích hoạt tài khoản Etsy Payments cho cửa hàng của bạn ngay sau khi tài liệu của bạn được phê duyệt.


Tham gia Group Cộng đồng Etsy Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/congdongetsyvietnam


Biên dịch: Leon Group Vietnam

Nguồn: Etsy – How to Verify Your Identity for Etsy Payments

Hướng dẫn về Phí bán hàng trên Etsy Leon Group Vietnam

Hướng dẫn về Phí bán hàng trên Etsy cho người mới

Bạn nên tìm hiểu người bán phải trả những khoản phí nào khi bán hàng trên Etsy để tính toán và đưa ra mức giá hợp lý cho sản phẩm.

Khi bạn bán hàng trên Etsy, có rất nhiều khoản phí liên quan đến các dịch vụ được cung cấp trên Etsy. Những khoản phí này rất đơn giản và được tính một cách rõ ràng.

Các loại phí người bán cần biết:

 • Phí đăng bán sản phẩm
 • Phí giao dịch
 • Phí xử lý thanh toán (nếu bạn sử dụng Etsy Payments)

Nếu bạn sử dụng các công cụ khác như Quảng cáo Etsy – Etsy Ads, bạn sẽ phải trả thêm các khoản phí bổ sung liên quan đến các dịch vụ đó.

Will Etsy Ads, The New Combined Ad Platform, Work For Sellers? — CindyLouWho2
Bạn sẽ phải trả thêm phí nếu sử dụng Etsy Ads

Để xem tài khoản thanh toán của bạn, bao gồm các phí và thuế bạn phải chịu khi bán hàng trên Etsy, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Đăng nhập vào Etsy.com, chọn Shop Manager (Quản lý cửa hàng)
 2. Chọn Finances (Tài chính)
 3. Chọn Payment account (Chi phí cần thanh toán)
 4. Bạn có thể xem các khoản phí và thuế phải chịu ở phần Recent activities (Hoạt động gần đây) và Fees & Taxes (Phí và thuế)

Nếu bạn có các khoản phí đến hạn (Amount due), bạn có thể nhấn Pay now để thanh toán.

1. Phí đăng bán sản phẩm

Khi bạn đăng một sản phẩm lên cửa hàng trên Etsy, bạn phải chịu một khoản phí gọi là phí đăng bán sản phẩm. Đây là loại phí bạn phải trả cho việc đăng bán sản phẩm trên trang thương mại điện tử Etsy. Bạn sẽ bị tính phí đăng bán sản phẩm cho từng sản phẩm bạn đăng bán.

Phí đăng bán sản phẩm sẽ được tính ở mức cố định là 0.20 USD cho mỗi sản phẩm. Phí này được tính bất kể mặt hàng có bán được hay không. Khoản phí này sẽ được tự động thêm vào chi phí cần thanh toán của bạn ngay khi bạn đăng sản phẩm.

Các loại phí đăng bán sản phẩm khác bao gồm phí tự động đăng lại sau khi bán, phí đăng bán nhiều sản phẩm, phí đăng bán riêng tư.

Etsy Fees: How to figure out what you really pay for your Etsy shop — Hanna Lisa Haferkamp
Thống kê các loại phí phải thanh toán của cửa hàng

a. Phí tự động đăng lại sau khi bán (Auto-renew sold fees)

Tự động đăng bán lại sản phẩm là việc sản phẩm được tự động đăng bán lại sau khi có người mua sản phẩm từ cửa hàng của bạn. Việc này giúp tiết kiệm thời gian đăng bán sản phẩm theo cách thủ công. Nếu bạn cài đặt tự động gia hạn đăng bán cho một sản phẩm, bạn sẽ bị tính phí 0.20 USD ngay sau khi sản phẩm được mua.

b. Phí đăng bán nhiều sản phẩm (Multi-quantity listing fees)

Nếu một sản phẩm bạn bán có nhiều phân loại như kích cỡ, màu sắc và khách hàng mua nhiều hơn một phân loại hàng, bạn cũng sẽ bị tính phí 0.20 USD cho mỗi sản phẩm được bán thêm. Các khoản phí bổ sung này sẽ không được tính khi bạn đăng bán sản phẩm với nhiều phân loại hàng, nhưng sẽ được tính khi khách hàng đặt mua nhiều phân loại khác nhau của sản phẩm.

Ví dụ về sản phẩm có nhiều phân loại hàng khác nhau

Ví dụ, bạn đăng bán một túi xách có nhiều màu sắc khác nhau trên Etsy và một khách hàng đặt mua 2 chiếc túi, một chiếc màu đen và một chiếc màu nâu. Khi đó, 0.20 USD phí đăng bán sản phẩm ban đầu cộng với 0.20 USD phí cho chiếc túi được mua cùng sẽ được hiển thị trong bảng kê các chi phí cần thanh toán của bạn.

c. Phí đăng bán riêng tư (Private listing fees)

Đăng bán riêng tư rất hữu ích khi bạn muốn đăng một sản phẩm để bán riêng cho một người mua cụ thể. Mức giá phí đăng bán riêng tư là 0.20 USD, bằng với mức phí tiêu chuẩn.

2. Phí giao dịch

Phí giao dịch là phí mà Etsy sẽ thu khi khách hàng mua hàng từ cửa hàng của bạn. Không giống như phí đăng bán sản phẩm, phí giao dịch chi được thu khi sản phẩm được bán.

Thông tin cơ bản về phí giao dịch:
 • Etsy sẽ thu 5% tổng giá trị sản phẩm (bao gồm cả phí gói quà nếu có) theo đơn vị tiền tệ được niêm yết của sản phẩm.
 • Phí giao dịch sẽ tự động hiển thị trong bảng kê các chi phí cần thanh toán của bạn
Etsy vs eBay - Which Platform is Best for Sellers? – WithinTheFlow
Etsy sẽ thu 5% phí giao dịch trên tổng giá trị đơn hàng
Phí giao dịch vận chuyển:
 • Nếu bạn chọn tính phí vận chuyển riêng cho khách hàng, Etsy sẽ thu 5% trên tổng phí vận chuyển.

3. Phí xử lý thanh toán và Thuế

Phí xử lý thanh toán được tính bằng mức phí được định sẵn cộng với tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị đơn hàng. Mức phí định sẵn và tỷ lệ phần trăm này thay đổi tùy theo từng quốc qua, phí tại Việt Nam là 4.5% + 11,500 VNĐ, bạn có thể kiểm tra trong bảng tính phí được kê khai trong mục Finance của tài khoản Etsy bán hàng. Các phí được tính theo tổng giá trị sản phẩm hoặc đơn hàng, bao gồm cả phí vận chuyển và thuế bán hàng nếu có. Ngoài ra, nếu đơn vị tiền tệ của bạn khác với đơn vị tiền tệ của cổng Etsy Payments, bạn sẽ bị tính phí 2.5% phí chuyển đổi ngoại tệ. Bạn có thể tìm hiểu mức phí xử lý thanh toán của Etsy Payments tại đây: https://etsy.me/3ALmQkC.

Phí xử lý thanh toán được tính cho mỗi đơn hàng sử dụng Etsy Payments – Cổng thanh toán Etsy. Các khoản phí xử lý thanh toán này sẽ xuất hiện trong bảng kê chi phí cần thanh toán của bạn và bị khấu trừ trước khi tiền được chuyển vào tài khoản của bạn. Đây là khoản phí đi kèm cùng với phí giao dịch.

Ngoài ra, Etsy sẽ tiến hành thu thuế tuỳ thuộc theo từng khu vực, dao động từ 10-20% chi phí VAT trên tổng giá trị sản phẩm và thu thuế trực tiếp trên từng đơn hàng.

4. Chi phí quảng cáo

Etsy có hai hình thức quảng cáo, bao gồm Etsy Offsite Ads (quảng cáo ngoại tuyến) và quảng cáo trực tiếp trên sàn thông qua Etsy Ads.

 • Offsite Ads: Quảng cáo ngoại tuyến do Etsy quảng cáo và bạn không thể can thiệp. Chi phí sẽ được tính khi phát sinh giao dịch thành công. Nếu bạn bán được ít hơn $10,000 trên Etsy trong vòng 365 ngày, bạn sẽ bị tính 15% phí trên tổng giá trị các đơn hàng. Nếu bạn bán được ít nhất $10,000 trong vòng 365 ngày, bạn sẽ được tính phí chiết khấu 12%.
 • Etsy Ads: Quảng cáo Etsy cho phép bạn làm nổi bật sản phẩm của mình trong các kết quả tìm kiếm được chỉ định trên Etsy. Chi phí chạy ads phụ thuộc vào ngân sách bạn đề ra.

Bên trên là các mức phí cơ bản khi bán hàng trên Etsy, hy vọng các bạn có thể áp dụng vào gian hàng của mình và điều chỉnh giá bán phù hợp để có chiến lược và chính sách bán hàng hợp lý!


Tham gia Group Cộng đồng Etsy Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/congdongetsyvietnam


Biên dịch và bổ sung: Leon Group Vietnam

Nguồn: Etsy – Beginner’s Guide to Etsy Fees

Thủ tục hải quan mới khu vực liên minh châu âu EU Leon Group Vietnam

Thủ tục Hải quan mới khu vực Liên minh Châu Âu

Bạn sẽ phải cung cấp thêm mã số thuế nhập khẩu khi gửi hàng đến khu vực Liên minh Châu Âu. Hãy cùng tìm hiểu các thông tin mới bạn cần cung cấp.

Theo thông báo mới nhất của khu vực Liên minh Châu Âu, chính sách mới về việc cung cấp mã số thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Bài viết này sẽ giúp bạn giải thích về những điều bạn cần biết về chính sách mới này để bạn có thể tiếp tục gửi hàng cho người mua ở mọi khu vực trên thế giới.

1. Mã số thuế nhập khẩu là gì?

 Thuế nhập khẩu (Tariff) là loại thuế đánh vào hàng nhập khẩu. Mã số thuế nhập khẩu thường được gọi là mã số HS (Harmonized System), được dùng để cung cấp thông tin về mặt hàng nhập khẩu cho bộ phận Hải quan. Mã số thuế nhập khẩu tiêu chuẩn gồm có 6 chữ số, nhưng một số quốc gia có mã số nhập khẩu gồm 8 hoặc 10 chữ số.

1.1. Cách dùng mã số thuế nhập khẩu

Bạn cần biết cách tìm mã số thuế nhập khẩu chính xác cho từng mặt hàng hoặc sản phẩm bạn bán trên Etsy. Các con số trên mã số thuế nhập khẩu sẽ đại diện cho từng đặc điểm khác nhau của sản phẩm. Để bạn có thể hiểu rõ hơn, hãy lấy mã số thuế nhập khẩu 6206.10 của áo lụa nữ làm ví dụ:

Mã số thuế nhập khẩu - Mã HS | Leon Group Vietnam
 • Hai chữ số đầu tiên đại diện cho Chương (Chapter) trong Hệ thống biểu thuế phân loại hàng hóa (Harmonized Tariff Schedule). Hệ thống biểu thuế gồm có 97 chương, hai chữ số đầu tiên dùng mô tả tổng quát về hàng hóa. Trong ví dụ này, áo lụa nữ thuộc Chương 62: “Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc”.
 • Hai chữ số tiếp theo là Nhóm (Heading) trong Chương, giúp phân chia sản phẩm theo từng nhóm chung. Ví dụ, trong Chương 62, nhóm 06 là “Áo blouse, sơ mi và sơ mi cách điệu dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái”.
 • Hai chữ số cuối thể hiện Phân nhóm trong Chương, thể hiện cụ thể hơn về loại mặt hàng hoặc chất liệu sản phẩm. Ví dụ, phân nhóm .10 thể hiện sản phẩm “Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm”.   
 • Khi bạn đặt các chữ số thuộc chương, nhóm và phân nhóm cùng với nhau, bạn sẽ có được mã số thuế nhập khẩu “6206.10” cho sản phẩm áo lụa nữ.

1.2. Tìm mã số thuế nhập khẩu cho sản phẩm

Có rất nhiều trang web bạn có thể sử dụng để tìm mã thuế nhập khẩu cho sản phẩm của bạn:

Tại Việt Nam, bạn có thể tra mã số thuế cho sản phẩm tại trang web của Hải quan Việt Nam.

Tìm mã số thuế nhập khẩu tại trang web của Hải quan VIệt Nam

Để tra cứu mã số thuế nhập khẩu, trước hết bạn cần mô tả sản phẩm của bạn là gì và tìm mã số nhóm trong chương. Sau đó, bạn có thể thêm mã số của phân nhóm để thêm các thông tin chi tiết cho mã số thuế nhập khẩu của bạn.

Bạn chỉ nên sử dụng 6 chữ số cho mã số thuế nhập khẩu vì mã thuế với 6 chữ số được hầu hết các quốc gia công nhận.

2. Chuẩn bị mã số thuế nhập khẩu cho sản phẩm

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, các bưu kiện gửi đến khu vực Liên minh Châu Âu sẽ phải có mã số thuế nhập khẩu (mã số HS). Các bưu kiện được gửi mà không có mã thuế nhập khẩu sẽ bị giữ lại tạm thời tại hải quan hoặc trả lại cho người gửi.

Dưới đây là những việc bạn có thể làm và hướng dẫn để giúp bạn chuẩn bị cho chính sách mới này.

2.1. Tìm mã số thuế nhập khẩu của sản phẩm

Hãy liệt kê các loại sản phẩm bạn bán và tìm kiếm mã số thuế nhập khẩu cho mỗi sản phẩm. 

Để giúp người bán hàng trên Etsy có thể tìm mã số dễ dàng hơn, Etsy đang nghiên cứu một tính năng mới giúp đề xuất mã số thuế nhập khẩu dựa trên mô tả và danh mục của sản phẩm khi bạn vào mục mua nhãn dán vận chuyển cho đơn hàng trong mục Shop Manager. Etsy sẽ thông báo ngay khi tính năng này được hoàn thiện.

2.2. Thêm mã số thuế nhập khẩu vào nhãn vận chuyển

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, bạn cần thêm mã số thuế nhập khẩu vào nhãn vận chuyển trên mỗi bưu kiện gửi đến khu vực Liên minh Châu Âu. Nếu bạn sử dụng nhãn vận chuyển của Etsy, khi bạn chuẩn bị gửi đơn hàng đến khu vực này, bạn sẽ được yêu cầu thêm mã số thuế nhập khẩu cho đơn hàng ngay trong mục nhãn vận chuyển. Bạn có thể lựa chọn mã số thuế được đề xuất bởi Etsy hoặc tự thêm mã số thuế nhập khẩu theo cách thủ công.

Nếu bạn mua nhãn vận chuyển từ nói khác, bạn sẽ cần thêm mã số thuế nhập khẩu vào nhãn vận chuyển hoặc tờ khai hải quan cho bưu kiện. Etsy sẽ không thể đề xuất mã thuế nhập khẩu cho các đơn hàng không mua nhãn vận chuyển trên Etsy.

Đội ngũ của Etsy sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn nếu cần thiết, nhưng Etsy sẽ không thể đưa ra cho bạn lời khuyên cụ thể về thuế hoặc pháp lý. Nếu bạn có thắc mắc về mã số thuế cho sản phẩm, bạn có thể liên lạc với các chuyên gia về thuế để biết thêm thông tin chi tiết.


Tham gia Group Cộng đồng Etsy Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/congdongetsyvietnam


Biên dịch: Leon Group Vietnam

Nguồn: Etsy – New Customs Requirement for the European Union

Cập nhật chính sách thuế Etsy - Leon Group Vietnam

ETSY – Cập nhật chính sách bán hàng và thuế cho khu vực Châu Âu

Bắt đầu từ ngày 1/7/2021, Etsy sẽ thu thuế VAT cho các đơn hàng được vận chuyển đến khu vực Liên minh Châu Âu (EU). Hãy đảm bảo ràng cửa hàng bạn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để qua cửa hải quan.

1. Chính sách thuế VAT nhập khẩu

Kể từ ngày 7/1/2021, Etsy sẽ thu phí VAT cho các sản phẩm có giá trị dưới 150€ từ các nước nên ngoài nhập khẩu vào Liên minh Châu Âu.

1.1. Ảnh hưởng của việc thay đổi thuế VAT đối với của hàng Etsy?

Chính sách thuế VAT mới này sẽ được hiển thị đối với các khách hàng ở khu vực Liên minh Châu Âu. Thuế VAT sẽ được hiển thị trong mục giá sản phẩm nếu sản phẩm có giá trị dưới 150€. Etsy sẽ tự động thu thuế VAT từ người mua khi họ mua hàng. Khoản thuế này sẽ được Etsy gửi đến cơ quan thuế địa phương. Vì vậy, người bán hàng như bạn không cần phải lo lắng về vấn đề thuế này.

Tuy nhiên, bên cạnh việc thu thuế, bạn cần cung cấp Mã số thuế nhập khẩu cho Hải quan để tiến hành kê khai chính xác HS Code để thông quan và làm tờ khai hải quan.

 Thuế nhập khẩu (Tariff) là loại thuế đánh vào hàng nhập khẩu. Mã số thuế nhập khẩu thường được gọi là mã số HS (Harmonized System), được dùng để cung cấp thông tin về mặt hàng nhập khẩu cho bộ phận Hải quan. Mã số thuế nhập khẩu tiêu chuẩn gồm có 6 chữ số, nhưng một số quốc gia có mã số nhập khẩu gồm 8 hoặc 10 chữ số.

Bạn cần biết cách tìm mã số thuế nhập khẩu chính xác cho từng mặt hàng hoặc sản phẩm bạn bán trên Etsy. Các con số trên mã số thuế nhập khẩu sẽ đại diện cho từng đặc điểm khác nhau của sản phẩm. Để bạn có thể hiểu rõ hơn, bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: https://bit.ly/3h7WoL0https://bit.ly/2UgME8c.

HS Code là mã số phục vụ cho việc thông quan vào EU và IOSS để xác nhận thuế đã được thanh toán thông qua các sàn TMĐT. Bạn sẽ cần hai mã số này để thực hiện thông quan khi gửi hàng vào khu vực EU.

Cập nhật chính sách thuế Etsy Leon Group Vietnam

1.2. Chuẩn bị cho cửa hàng Etsy trước chính sách thuế VAT mới

Để chuẩn bị cho những thay đổi mới trong chính sách thuế VAT nhập khẩu, bạn có thể:

 • Đọc và tìm hiểu thêm về tỷ lệ phần trăm thuế VAT được áp dụng cho mỗi mặt hàng và cho mỗi quốc gia trong Liên minh Châu Âu.
 • Bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch kinh doanh dài hạn và chính sách đặt giá cho sản phẩm của bạn.
 • Cân nhắc và điều chỉnh giá sản phẩm trước ngày chính sách mới được áp dụng nếu cần thiết.

1.3. Cần làm gì sau khi chính sách thuế mới được áp dụng

Etsy tự động thu thuế từ khách hàng khu vực EU

Kể từ sau ngày áp dụng chính sách thuế VAT mới 07/01/2021, bạn cần thực hiện một số việc sau:

 • Bạn cần cung cấp mã số IOSS (Import One-Stop Shop) trên Etsy cho đơn vị vận chuyển, mã số này nằm dưới phần Order & Shipping trong mục Shop Manager. Mã số IOSS này là cơ chế mới của Liên minh Châu Âu cho thuế VAT đối với hàng hóa cung cấp xuyên biên giới cho người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu. Bạn không được phép sử dụng mã số này cho mục đích khác. Không viết mã số này lên trên bưu kiện của bạn. Đơn vị vận chuyển sẽ nộp thông tin và mã số này trên qua hệ thống điện tử. Điều này sẽ đảm bảo người mua hàng của bạn sẽ bị thu thuế VAT một lần duy nhất.
 • Nếu bạn mua nhãn vận chuyển của Etsy, Etsy sẽ giúp bạn thực hiện công việc này.
Chú ý: Hãy luôn kiểm tra kỹ lưỡng quy trình này với đơn vị vận chuyển bạn sử dụng vì các chính sách về thuế có thể sẽ thay đổi. Đối với một số đơn vị vận chuyển không thể gửi hoặc nhận mã IOSS tại các điểm bưu điện hoặc chi nhánh, bạn chỉ có thể cung cấp mã IOSS cho các đơn vị này qua hệ thống online. Nếu đơn vị vận chuyển bạn sử dụng không thể nộp mã IOSS qua hệ thống online, người mua của bạn có thể sẽ bị đánh thuế VAT thêm một lần nữa.

Etsy sẽ gửi và cập nhật thêm các thông tin liên quan đến quy định thuế VAT nhập khẩu nếu có. Vì vậy, bạn hãy thường xuyên kiểm tra thông báo và tin nhắn để cập nhật các thông tin mới nhất và tìm hiểu xem bạn có thể làm gì sau khi thay đổi này có hiệu lực.

1.4. Sellers bán hàng ngoài Etsy cần làm gì?

Đối với các sellers đang bán hàng trên website song song với Etsy, theo quy định mới của EU, 100% sản phẩm cần phải được kê khai chính xác HS Code để làm thông quan khi gửi hàng vào khu vực Châu Âu. Nếu không có IOSS, người bán cần thông báo với người nhận để tiến hành thanh toán thuế khi nhận hàng.

 • Bạn có thể thực hiện tra cứu HS Code trên website của Tổng cục Hải quan Việt Nam tại link website: https://bit.ly/3dvwq1Q và cung cấp mã code sản phẩm khi gửi sang cho nhà cung ứng vận chuyển. Nếu chưa biết về HS Code, bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: https://bit.ly/3h7WoL0https://bit.ly/2UgME8c
 • Đối với Shopify, hệ thống sẽ tự động update chính sách mới và tiến hành thu thuế cho sellers.
 • Đối với Woocommerce, bạn có thể tham khảo bài viết tại đây: https://woocommerce.com/posts/new-eu-vat-regulations/
Source: ICAEW

Lưu ý: HS Code là mã số phục vụ cho việc thông quan vào EU, IOSS để xác nhận thuế đã được thanh toán. Hãy tra cứu HS code khi listing sản phẩm trên website của bạn và gửi mã code cho các nhà cung ứng vận chuyển để làm thông tin kê khai. Tờ khai xuất khẩu yêu cầu phải có HS Code ngay từ đầu để làm kê khai xuất khẩu từ đầu Việt Nam. Theo quy định mới của thị trường EU, ngay khi tạo e-invoice, mọi hoạt động ngay từ thời điểm tạo về thông tin hàng hoá của bạn đã được đẩy sang hệ thống thông quan điện tử của EU. Do đó, hãy tính toán lại chi phí bán hàng và cập nhật thuế rõ ràng và minh bạch để không gặp vấn đề khi áp dụng cũng như thực hiện chính sách thuế mới khi bán hàng tại Châu Âu nhé!

2. Thay đổi chính sách bán hàng Liên minh Châu Âu

Thay đổi chính sách: Người bán hàng có thể được yêu cầu có đại diện hợp pháp khi bán mặt hàng đồ chơi tại Liên minh Châu Âu

Đối tượng áp dụng: Người bán đồ chơi không thuộc Liên minh Châu Âu

Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2021

Những người bán hàng không thuộc Liên minh Châu Âu có thể được yêu cầu chỉ định một đại diện hợp pháp khi buôn bán sản phẩm đồ chơi vào thị trường Liên minh Châu Âu EU. Tên và thông tin liên hệ chi tiết của người bán hoặc của đại diện hợp pháp tại thị trường EU phải được ghi rõ trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm. Liên minh Châu Âu chưa công bố đầy đủ thông tin về yêu cầu mới này, nhưng Etsy sẽ cung cấp thêm chi tiết về yêu cầu mới này khi ngay khi Etsy nhận được thông tin mới nhất.

——-

Tham gia Group Cộng đồng Etsy Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/congdongetsyvietnam

———

Biên dịch: Leon Group Vietnam

Nguồn: Etsy – New Import VAT Updates You Need To Know – Tham khảo: VCS Express

leon-group-ship-hang-viet-di-quoc-te-kieu-gi-1

8 nguyên nhân gây ra sự chậm trễ trong việc giao hàng của USPS

Nguyên nhân USPS giao hàng trễ

Với lịch sử hoạt động trong ngành vận chuyển nội địa Mỹ lâu đời, USPS là giải pháp vận chuyển phổ biến và đáng tin cậy. Tuy nhiên, có những lúc không thể tránh khỏi được việc giao hàng trễ.

Dưới đây là 8 lí do phổ biến nhất khiến việc giao hàng chậm trễ mình xin được chia sẻ với anh/chị/em trong quá trình làm việc với hãng vận chuyển lâu đời bên Mỹ (USPS).

1. Thời tiết

Điều kiện thời tiết không thể lường trước là một trong số những lí do chiếm phần lớn đằng sau những lần giao hàng chậm.

Ví dụ, thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông – bão mang theo tuyết, mưa đá, và nhiệt độ khắc nghiệt ở trên nhiều bang ở Mỹ. Tình trạng mất điện đột xuất cũng thường xảy ra trong giai đoạn này. Điều này gây khó khăn cho các tuyến vận chuyển di chuyển và gây ra hệ quả là gián đoạn trong dịch vụ vận chuyển giao hàng của USPS gây ra bởi thời tiết xấu và các thiên tai: bão, lũ, …

leon-group-ship-hang-viet-di-quoc-te-kieu-gi
Dịch vụ vận chuyển USPS

Để nhận được hỗ trợ và nhận hàng, khách hàng có thể liên hệ với USPS Mail Service Disruptions Website để cập nhật thông tin liên quan đến vấn đề gián đoạn vận chuyển do thời tiết ở khu vực mình đang sống hoặc liên hệ tới trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng theo số 1-800-ASK-USPS (800-275-8777).

2. Thời gian giao hàng chỉ là ước tính

Khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của USPS, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ nên nhớ rằng hầu hết các dịch vụ vận chuyển giao hàng cung cấp bởi USPS đều không có bảo đảm. Dịch vụ duy nhất có bảo đảm là dịch vụ Priority Mail Express (Giao hàng ưu tiên hỏa tốc), và bạn có thể yêu cầu nhận refund trong trường hợp vận chuyển bị mất, thiếu, thất lạc.

Thời gian giao hàng ước tính là khoảng thời gian gói hàng được giao đến trước hoặc sau ngày định sẵn. Bạn sẽ không nhận được bất kì khoản refund nào trong trường hợp gói hàng của bạn bị trì hoãn giao hàng.

leon-group-ship-hang-viet-di-quoc-te-kieu-gi
Ước lượng thời gian vận chuyển

Ví dụ: USPS First Class Package đưa ra ngày giao hàng dự kiến là 1-3 ngày. Nhưng gói hàng của bạn đến sớm hơn dự kiến hoặc chậm hơn một vài ngày so với khung thời gian cam kết.Với những dịch vụ giao hàng cam kết trong vòng 1-3 ngày, khách hàng nên chờ thêm tầm 5 ngày và lên tới 14 ngày cho những dịch vụ giao hàng trong vòng 2-10 ngày làm việc.

Nếu gói hàng không đến trong khoảng thời gian đã cam kết, khách hàng nên liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng để nhận được thông tin update nhanh nhất về tình trạng giao hàng.

3. Thời kỳ cao điểm cho mùa lễ

Xuyên suốt những mùa lễ như (Giáng sinh, Năm mới, Lễ phục sinh, Halloween,..), người dân có xu hướng gia tăng mua sắm online. Giáng sinh và Năm mới là hai mùa lễ bận rộn nhất đối với việc giao hàng của USPS.

Năm 2020, Lượng hàng hóa đã tăng 14% vào ngày 12 tháng 12 so với cùng kì năm 2019. Để đáp ứng được đúng cam kết giao hàng vào dịp lễ Giáng Sinh, những nhà vận chuyển hỏa tốc tư nhân như FedEx và UPS, đã cắt giảm giao hàng cho một số nhà bán lẻ (điều này là xảy ra vào mùa Giáng sinh năm 2020). Điều đó có nghĩa là hầu hết các đơn đặt hàng mới đến đều được vận chuyển bởi USPS.

leon-group-ship-hang-viet-di-quoc-te-kieu-gi
Vận chuyển hàng trong các dịp lễ có thể gây ra chậm trễ

Để tránh cuốn vào các đợt cao điểm dịp lễ khi mọi người đều đổ xô đi mua sắm và gửi quà cho những người thân yêu của họ, các nhà bán lẻ trên các sàn TMĐT nên khuyến khích khách hàng mua hàng sớm vào các dịp lễ. Để làm được điều đó, bạn chỉ cần ghi rõ trên website bán hàng của mình thời gian giao hàng vào dịp lễ để người mua có thể lường trước được những gì sẽ xảy ra trước khi họ mua hàng.

4. Giao hàng trễ do dịch Covid-19

Kể từ ngày xuất hiện đại dịch COVID-19, mua sắm trực tuyến đã có sự gia tăng đột biến chưa từng có khi ngày càng nhiều người Mỹ quan tâm đến sức khỏe của họ bằng cách hạn chế đến trực tiếp cửa hàng. Quan trọng hơn hết là USPS cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng của đại dịch Coronavirus.

Từ việc giãn cách xã hội và đóng cửa toàn bộ cho đến việc đội ngũ nhân viên của USPS bị virus tấn công, có rất nhiều lí do giải thích tại sao sự chậm trễ trong việc giao hàng của USPS. Theo Liên minh Công Nhân Bưu Điện Hoa Kỳ, gần 19.000 trong số 644.000 công nhân USPS đã nhiễm virus vào ngày 22/12/2020 và đang được cách ly.

leon-group-ship-hang-viet-di-quoc-te-kieu-gi
Hàng bị giao trễ do dịch Covid-19

Những trường hợp trên ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng giao hàng cũng như chuyển phát nhanh như đã cam kết của USPS, dẫn tới hệ quả các gói hàng chất thành hàng đống bên trong các cơ sở USPS trong nhiều ngày liền. Do vậy, đứng trên cương vị của một người bán hàng lẻ, bạn cũng nên tính đến tác động của COVID-19 trong các tùy chọn vận chuyển của USPS.

5. Gói hàng bị mất

Mặc dù đây là một trong những trường hiếm xảy ra, nhưng các gói hàng bị hư hỏng hay thất lạc cũng là một trong số những lý do khác gây ảnh hưởng đến tốc độ giao hàng của USPS.

Nếu khách hàng không nhận được hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày ước tính giao hàng trên hệ thống, cách tốt nhất là bạn hãy nên liên hệ với USPS. Báo cáo việc Thư thất lạc (Missing Mail) bằng cách truy cập đường link MissingMail.USPS.com hoặc gửi yêu cầu các mặt hàng được bảo hiểm đáp ứng khung thời gian thích hơp.

Khách hàng cũng có thể đến bưu cục tại nơi mình sống để được hỗ trợ điền vào đơn yêu cầu tìm hàng thất lạc.

6. Địa chỉ không đúng

Việc vận chuyển hàng đến sai địa chỉ cũng là một lí do khác khiến bạn gặp phải sự chậm trễ của gói hàng khi vận chuyển bằng USPS.

Điều này xảy ra khi khách hàng của bạn cung cấp sai địa chỉ hay có lỗi đánh máy hoặc lỗi trong địa chỉ giao hàng của người nhận. Điều đó có nghĩa là gói hàng của bạn sẽ được gửi đến sai địa chỉ hoặc sẽ có một ngoại lệ giao hàng, do đó dẫn đến việc giao hàng chậm trễ hơn nữa.

leon-group-ship-hang-viet-di-quoc-te-kieu-gi
Địa chỉ không đúng dẫn đến giao hàng trễ

Để giúp tránh việc giao hàng USPS bị chậm trễ do sai địa chỉ, hãng chuyển phát nhanh cung cấp dịch vụ Chặn trọn gói trong phạm vi Hoa Kỳ. Để định tuyến lại một gói, nó phải có số theo dõi (tracking number) và không được là Standard Mail và tạp chí định kỳ. Miễn là gói hàng chưa được giao hoặc chưa được phát, USPS sẽ cố gắng hết sức để xác định vị trí của mặt hàng, chuyển hướng và giao hàng đến đúng địa chỉ.

Tuy nhiên khách hàng sẽ phải trả một khoản phí để điều chuyển gói hàng đến địa chỉ mới.

7. Thông báo nhận hàng để lại nơi cư trú

Đôi khi, sự chậm trễ của USPS xảy ra vì các bưu điện có thể không thể phân phối gói hàng của bạn.

Nhà của khách hàng ở khu vực không đảm bảo an toàn (bị thú hoang dã tấn công, trộm cắp,…), nhà khóa,… Trong những trường hợp như vậy, gói hàng của khách hàng được để lại tại Bưu điện gần nhất và khách hàng sẽ tìm thấy thông báo nhận hàng về vị trí gói hàng và thời gian có thể nhận hàng.

Là người bán, bạn nên theo dõi các số theo dõi (tracking number) thường xuyên để báo khách sớm nhất vì hàng chỉ được để lại bưu điện trong một khoảng thời gian ngắn, nếu không nhận được bất kì phản hồi gì từ người nhận, bưu cục sẽ trả về địa chỉ ban đầu gói hàng.

8. Những trường hợp bất thường

Rất nhiều điều xảy ra trong quá trình thực hiện và giao hàng, và thường có những trường hợp không lường trước được dẫn đến sự chậm trễ trong việc giao hàng của USPS.

Sự cố xe tải, tai nạn, ùn tắc giao thông, thiên tai, thay đổi tuyến đường vận chuyển, thời tiết khắc nghiệt và biến động nhân sự trong các cơ sở của Bưu điện chỉ là một vài lý do bất thường khiến gói hàng của bạn có thể bị chậm trễ. Và bạn hoặc người chuyển phát thường không thể làm gì với những tình huống này và gói hàng của bạn có thể mất nhiều thời gian hơn một chút để đến nơi.

Vì vậy, các anh/chị/ em seller nên cân nhắc chia sẻ thông tin theo dõi với khách hàng của họ để họ có thể cập nhật về tình trạng giao hàng của gói hàng và giảm bớt phần lớn sự lo lắng khi giao hàng do những trường hợp bất thường này.


Tham gia Group Cộng đồng Etsy Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/congdongetsyvietnam

Nguồn: Trúc Nhi – VieFlash: https://bit.ly/3unSYHC

Tăng cường bảo mật cho tài khoản Etsy Leon Group Vietnam

Tăng cường bảo mật cho tài khoản Etsy

Bảo mật tài khoản là một việc rất quan trọng cho những người kinh doanh trên Etsy. Vậy làm thế nào để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn?

Để tài khoản của bạn trở nên an toàn hơn, bạn nên đặt một mật khẩu dễ nhớ nhưng không để người khác có thể dễ dàng đoán ra. Hãy sử dụng bảo mật hai lớp và bật thông báo đăng nhập để tài khoản Etsy của bạn được an toàn.

1. Cách tạo mật khẩu an toàn dễ nhớ

Để giúp bạn tạo một mật khẩu an toàn, dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn:

Hãy sử dụng:
 • Ít nhất 8 ký tự, mật khẩu càng dài càng tốt
 • Sử dụng kết hợp chữ thường và chữ hoa, số và các ký hiệu
Không sử dụng:
 • Tên đăng nhập 
 • Mật khẩu đã từng sử dụng hoặc mật khẩu dùng cho các trang web khác
 • Các ký tự liên tiếp trên bàn phím như “qwerty” hoặc “asdfg”
 • Một từ hoàn chỉnh hoặc các cụm từ thường được sử dụng
 • Từ lóng, các từ dễ viết sai chính tả, hoặc các từ được đánh vần ngược
 • Tên – ví dụ như tên công ty, tên vợ chồng, con cái, họ hàng hoặc thú cưng
 • Thông tin cá nhân như tuổi hoặc ngày sinh
Cách đặt mật khẩu an toàn cho game thủ tránh bị hack account oan uống
Không nên sử dụng các mật khẩu dễ đoán

2. Cách cài đặt bảo mật hai lớp

Sử dụng bảo mật hai lớp sẽ tạo thêm một lớp bảo mật để bảo vệ tài khoản của bạn. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản có bảo mật hai lớp, bạn cần nhập mật khẩu và một mã xác nhận được gửi đến đến điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Bạn có thể nhận mã xác thực trên ứng dụng xác thực hoặc qua cuộc gọi, tin nhắn đến điện thoại của bạn. Một ứng dụng hoặc một số điện thoại có thể dùng cho nhiều tài khoản khác nhau.

Bạn sẽ được nhắc cung cấp mã:

 • Khi bạn đăng nhập bằng trình duyệt web mới hoặc đăng nhập trên thiết bị mới
 • 30 ngày một lần

Bạn cần nhập mã xác minh cùng với mật khẩu của mình khi đăng nhập.

a. Sử dụng ứng dụng xác thực

Để cài đặt bảo mật hai lớp với một ứng dụng xác thực, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Tải một ứng dụng xác thực trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Google Authenticator. Bạn có thể tải ứng dụng này trên App Store hoặc Cửa hàng Google Play.
 2. Đăng nhập vào Etsy.com, chọn Your Account (Tài khoản của bạn)
 3. Chọn Account Settings (Cài đặt tài khoản)
 4. Chọn Security (Bảo mật)
 5. Bật chế độ Authenticator App (Ứng dụng xác thực) và chọn Next
 6. Mở Ứng dụng xác thực và làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng để thêm tài khoản mới
 7. Quét mã QR bằng ứng dụng xác thực
 8. Nhập mã từ ứng dụng xác thực vào khung nhập văn bản dưới mã QR
 9. Chọn Next để tiếp tục 
 10. Lưu lại các mã dự phòng ở nơi an toàn và bạn có thể dùng các mã này kể cả khi bạn bị mất điện thoại.
 11. Chọn Close để hoàn tất

 Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn sẽ được nhắc nhập mã xác nhận. Hãy mở ứng dụng xác thực để tìm mã xác minh.

b. Mã dự phòng

Với bảo mật hai lớp, bạn có thể tải các mã dự phòng để sử dụng khi bạn không có điện thoại để đăng nhập. Hãy lưu những mã dự phòng này ở nơi an toàn. Mỗi mã dự phòng chỉ có thể được sử dụng một lần.

Nếu bạn mất hoặc đã sử dụng hết mã dự phòng, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Đăng nhập vào Etsy.com, chọn Your Account (Tài khoản của bạn)
 2. Chọn Account Settings (Cài đặt tài khoản)
 3. Vào mục Security (Bảo mật)
 4. Chọn Regenerate (Tạo mã mới) bên cạnh phần Backup Codes (Mã dự phòng)
 5. Tải xuống và lưu các mã mới
Two-Factor Authentication (2FA) Explained: Email and SMS OTPs
Bảo mật hai lớp giúp tài khoản của bạn trở nên an toàn hơn

c. Xác minh qua tin nhắn hoặc cuộc gọi

Số điện thoại liên hệ tới bạn là của một dịch vụ tự động và không phải là số điện thoại liên hệ của Bộ phận Hỗ trợ Etsy.

Mức phí được áp dụng tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của bạn.

Nếu bạn cần trợ giúp, bạn có thể liên hệ tới Bộ phận Hỗ trợ của Etsy.

3. Cách cài đặt thông báo khi đăng nhập

Nếu Etsy phát hiện ai đó truy cập tài khoản của bạn từ trình duyệt hoặc thiết bị mới, bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Bạn có thể thêm các trình duyệt hoặc thiết bị mới thành thiết bị đang tin cậy. Khi đó, bạn sẽ không nhận được thông báo lần nữa khi họ truy cập vào tài khoản của bạn.

Etsy sẽ lưu lại lịch sử đăng nhập của bạn dưới dạng mã cookies. Nếu trình duyệt của bạn không được thiết lập để duy trì cookie từ Etsy, bạn sẽ tiếp tục nhận được thông báo cho các lần đăng nhập từ trình duyệt này.

a. Cách bật thông báo đăng nhập

Để cài đặt thông báo, bạn cần bật thông báo trong phần cài đặt bảo mật:

 1. Đăng nhập vào Etsy.com, chọn Your Account (Tài khoản của bạn)
 2. Chọn Account Settings (Cài đặt tài khoản)
 3. Vào mục Security (Bảo mật)
 4. Chọn Enable (Bật) bên cạnh phần Sign In Notifications (Thông báo đăng nhập)

b. Lịch sử đăng nhập

Lịch sử đăng nhập cho bạn biết thời gian và nơi bạn đăng nhập vào tài khoản Etsy. Nếu bạn bật chế độ thông báo cho đăng nhập, bạn sẽ thấy lịch sử đăng nhập của 10 lần đăng nhập gần đây nhất.

Bạn cũng có thể đăng xuất khỏi các thiết bị hoặc trình duyệt. Nếu bạn đăng nhập vào Etsy trên máy tính công cộng và quên không đăng xuất, bạn có thể đăng xuất khỏi phiên đăng nhập trong lịch sử đăng nhập của bạn.


Tham gia Group Cộng đồng Etsy Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/congdongetsyvietnam


Biên dịch: Leon Group Vietnam

Nguồn: Etsy – How to Make Your Account More Secure

etsy print on demand cong dong etsy viet nam

Danh sách các Suppliers cung cấp dịch vụ Print On Demand (POD)

Bán các sản phẩm Print On Demand (POD) trên Etsy là 1 ngách có thể nói là không cần nhiều vốn, nhưng sẽ cần kinh nghiệm, kiến thức văn hóa cũng như kỹ năng thiết kế hình ảnh. Sau đây là các nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Print On Demand (POD) uy tín có supporter hỗ trợ tại Việt Nam mà các bạn có thể sử dụng để fullfill các sản phẩm của mình:

etsy print on demand cong dong etsy viet nam

Danh sách POD Supplier

I. Supplier tại VN

 1. Merchizehttps://bit.ly/3vfYhKu
 2. Geargaghttps://bit.ly/3f9NZpA
 3. PGCOMhttps://bit.ly/3vrkCVD
 4. TeeAlloverhttps://bit.ly/3firbUx
 5. BurgerPrintshttps://bit.ly/3veEqv8
 6. PowerPOD https://bit.ly/348mAxM
 7. Lionnixhttps://bit.ly/3ws1RRN
 8. Printwayhttps://bit.ly/3hTpajD
 9. OTB Fulfillmenthttps://bit.ly/3oUFKRH
 10. Lenfulhttps://bit.ly/3fe9plg
etsy print on demand cong dong etsy viet nam
Dịch vụ Print on Demand

II. Supplier tại US

 1. Dreamship – https://bit.ly/3u8DJlP
 2. Printify – https://bit.ly/3vezRRj
 3. Gearlaunch – https://bit.ly/349xYcV
 4. Customcat – https://bit.ly/3hUNQrE
 5. Gearment – https://bit.ly/3wrpeuP
 6. Gearbubble – https://bit.ly/3yCB07I

III. Supplier tại EU

 1. Teezily – https://bit.ly/2Ti1niY
 2. Moteefe – https://bit.ly/3fCQwaV

Updating… (Các supplier mình còn viết thiếu inb mình hoặc cmt dưới vài viết để mình bổ sung nha). Hi vọng các supplier POD sẽ có line riêng để support cho anh em Etsy nhà mình ạ ❤


Tham gia Group Cộng đồng Etsy Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/congdongetsyvietnam

Nguồn: Sai Louis – Admin Group Cộng đồng Etsy Việt Nam

Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế

Vận chuyển quốc tế luôn là vấn đề nhức đầu với các bạn mới bắt đầu bán hàng quốc tế?

Sau một thời gian bán hàng xuyên biên giới, mình đã viết bài tổng hợp các nhà vận chuyển hiện tại nhận ship hàng từ VN đi quốc tế cho các bạn newbie tham khảo. Dưới đây là danh sách và các đại diện các bên cung ứng vận chuyển, các bạn join Group/ Fanpage hoặc liên hệ người đại diện để xin thông tin chi tiết và báo giá nhé!

Danh sách các nhà cung cấp vận chuyển quốc tế

1. Vietnampost

Website: http://www.vnpost.vn

Đại diện: Facebook Thanh Vân hoặc Bích Hồng Lưu 

Vietnam Post là Bưu điện quốc gia – hệ thống bưu chính có mặt trên toàn quốc nên bạn có thể tới các chi nhánh gần nhất của Vnpost để xin báo giá và gửi hàng. (Vnpost hiện chỉ nhận ship bưu phẩm lẻ/ kiện hàng tới trực tiếp địa chỉ người nhận)

van chuyen quoc te etsy leon group vietnam
Dịch vụ vận chuyển VNPost

2. VCS Express

Website: https://vcs.express 

Fanpage: VSC – https://bit.ly/3wuNTii

Đại diện: Chị Tran Vivian

Thành viên của Cộng đồng Etsy Việt Nam khi gửi hàng tại VCS sẽ được ưu đãi 3$ vào tài khoản ship hàng khi nhập mã CODE: ETSTVN.

Bạn truy cập vào website, đăng ký thành viên và nhập thông tin bưu phẩm để báo giá (Chọn Economy với gói đi chậm < 2kg/ Business: dịch vụ đi nhanh).

van chuyen quoc te etsy leon group vietnam
Vận chuyển quốc tế VCS Express

3. Epacket – iso logistics

Group: EPACKET VIỆT NAM – https://bit.ly/34aWvyq 

Đại diện: Anh Phạm Minh Phương hoặc chị Vananh Hoang

4. Geargag

Group: Geargag VN – https://bit.ly/3fbTCUc

Đại diện: Ngô Thảo Hương

van chuyen quoc te etsy leon group vietnam
Vận chuyển quốc tế Geargag

5. Saigonbay

Fanpage: Công ty Sài Gòn Bay – https://bit.ly/3vfQAnB 

Đại diện: Thuỳ Nguyễn

van chuyen quoc te etsy leon group vietnam
Dịch vụ SaiGonBay Express

6. Hợp Nhất

Fanpage: Hợp Nhất Quốc Tế – https://bit.ly/3oIBkgD 

Đại diện: Duyên Nguyễn

van chuyen quoc te etsy leon group vietnam
Vận chuyển Hợp Nhất Quốc Tế

7. Vieflash 

Group: VieFlash – Vận Chuyển Hàng Hóa Quốc Tế – https://bit.ly/2Se4DeF

Đại diện: Ly Pham

van chuyen quoc te etsy leon group vietnam
Vận chuyển hàng hóa quốc tế Vieflash

Bài viêt chia sẻ về dịch vụ của Saigonbay & Geargag của chị Trần Thị Tuyết Trinh (Moderator) cho các bạn tham khảo: https://bit.ly/3vfsCJ8

van chuyen quoc te etsy leon group vietnam

LƯU Ý VỀ CÁCH TÍNH THỂ TÍCH: bạn cần đóng gói và tính phí ship vào sản phẩm trước khi list hàng bán trên Etsy. Quy tắc tính thể tích khi vận chuyển quốc tế là (DxRxC)/5000 đối với các bên vận chuyển tư nhân và (DxRxC)/ 6000 đối với Vnpost. Lấy số tính thể tích ra so với số kg thực tế, cái nào lớn hơn thì lấy theo số đó nha!

VD: Gói hàng nặng thực 2kg. Kích thước hộp sau khi đóng gói là D30 x R30 x C30 cm. Áp dụng công thức sẽ là 30x30x30/5000 = 5,4 kg > 2kg. Cái nào cao hơn lấy cái đó nên Bên vận chuyển sẽ tính giá vận chuyển theo mức 5,4kg.

Thường thì >10-20kg bên carrier mới áp giá theo cân nặng, còn dưới 2kg-5kg thì giá ship cố định nên bạn hãy tham khảo bảng giá của các bên vận chuyển để cân đối giá sản phẩm. Mỗi nhà vận chuyển đều có lợi thế riêng, do đó bạn hãy chọn lựa nhà cung ứng phù hợp với sản phẩm và địa điểm của bạn sao cho thuận tiện nhé.


Bên trên là một số các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế phổ biến mà mình thấy tin tưởng, nếu thiếu các bạn có thể comment bên dưới để mình bổ sung và cập nhật vào bài viết nhé!

Tham gia Group Cộng đồng Etsy Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/congdongetsyvietnam


Nguồn: Tuyết Nhung – Admin Group Cộng đồng Etsy Việt Nam

Mở cửa hàng trên Etsy với 4 bước đơn giản Leon Group Vietnam

Tạo tài khoản bán hàng Etsy với 4 bước đơn giản (Part 2)

Nếu bạn muốn bán hàng trên Etsy, dưới đây là các bước giúp bạn hoàn thành quy trình mở cửa hàng.

Bạn là người thích đan mũ lúc rảnh rỗi, thiết kế thiệp mời đám cưới cho bạn bè hay bán hàng trong các hội chợ, Etsy là một kênh bán hàng tuyệt vời để bạn bắt đầu kinh doanh. Khi bạn mở cửa hàng trên Etsy, bạn đang tham gia vào một cộng đồng lớn gồm các nhà sản xuất, thợ thủ công và người kinh doanh. Việc mở cửa hàng trên Etsy nghe có vẻ rắc rối, nhưng bạn có thể bắt đầu và kinh doanh chỉ sau vài bước đơn giản.

1. Đặt tên cho cửa hàng

Chọn tên cho cửa hàng là bước đầu tiên để bạn bắt đầu kinh doanh trên Etsy. Tên của cửa hàng sẽ được hiện ở trên cùng trong trang web của cửa hàng – trang hiển thị tất cả các sản phẩm bạn bán – và sẽ trở thành một phần của đường dẫn URL hoặc địa chỉ web của cửa hàng bạn. Bạn không thể dùng dấu câu hoặc khoảng trống cho Tên cửa hàng và tên cửa hàng không được vượt quá 20 ký tự.

Mỗi cửa hàng trên Etsy đều có tên khác nhau. Không có cửa hàng nào có tên giống nhau. Nếu bạn gặp khó khăn khi đặt tên và không thể nghĩ ra tên chưa được sử dụng, hay tham khảo các ý tưởng sau đây:

 • Thêm các từ “workshop”, “studio”, “Co” hoặc những từ tương tự vào tên bạn muốn sử dụng.
 • Dùng tên của bạn cho cửa hàng. Bạn có thể sử dụng hai từ trong tên bạn cho tên cửa hàng. Ví dụ, Bonnie Kaye Whitfield đặt tên cho cửa hàng là Bonnie Kaye Studio. Việc sử dụng tên của bạn cho cửa hàng sẽ giúp xây dựng lên thương hiệu mà bạn tạo ra, và bạn có thể linh hoạt sử dụng tên này cho bất kỳ sản phẩm nào bạn bán.
 • Chọn một cái tên dễ nhớ để thể hiện nét đặc trưng bạn muốn xây dựng cho cửa hàng. Ví dụ, cửa hàng bán các tác phẩm tranh nghệ thuật có tên là Flirting With Colors
Etsy đưa ra các gợi ý đặt tên cho cửa hàng bạn

Đừng lo lắng về việc bạn phải đặt một cái tên thật hoàn hảo cho cửa hàng. Bạn có thể quay lại bước này và thay đổi tên của cửa hàng nhiều lần trước khi bạn hoàn thành các bước để mở cửa hàng. Sau khi bạn hoàn thành việc tạo cửa hàng, bạn có thể thay đổi tên một lần nữa. Nếu bạn cần thay đổi tên cửa hàng trong tương lai, hãy gửi yêu cầu đến Bộ phận Hỗ trợ Etsy.

2. Đăng sản phẩm

Khi bạn mở cửa hàng, bạn nên định hình trước các sản phẩm bạn muốn bán trên Etsy. Sau khi chọn tên cho cửa hàng, bước tiếp theo bạn cần đăng từng mặt hàng bạn muốn bán lên cửa hàng. Có rất nhiều thông tin bạn cần cung cấp khi đăng sản phẩm, nhưng dưới đây là những thông tin quan trọng nhất bạn cần có cho sản phẩm của mình. Sau khi bạn mở cửa hàng trên Etsy, bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về các tùy chọn có sẵn cho sản phẩm.

2.1. Ảnh sản phẩm (Photos)

Những Tips để nhận ngay đánh giá 5 sao cho gian hàng trên Etsy Leon Group Viet Nam
Ví dụ về ảnh chụp sản phẩm

Khi đăng sản phẩm, bạn cần có ảnh chụp các sản phẩm thủ công, các món đồ cổ hoặc các vật liệu làm đồ thủ công mà bạn muốn bán. Ảnh sản phẩm là thứ bạn cần cung cấp và cải thiện trong quá trình phát triển của cửa hàng. Một sản phẩm cơ bản cần có 5 ảnh sản phẩm. Khi chụp ảnh sản phẩm, bạn cần đảm bảo ảnh bao gồm:

 • Ảnh có đủ ánh sáng, thể hiện rõ sản phẩm bạn muốn bán
 • Ảnh chụp sản phẩm dưới nhiều góc khác nhau giúp người mua dễ dàng đưa ra quyết định
 • Một ảnh thể hiện các chi tiết độc đáo của sản phẩm. Cố gắng trả lời các câu hỏi khách hàng có thể hỏi về kết cấu, màu sắc thông qua các bức ảnh
 • Một ảnh thể hiện kích thước của sản phẩm. Chụp ảnh với các đạo cụ hoặc chụp cùng người mẫu để người mua có thể dễ dàng ước lượng kích thước của sản phẩm.
Đăng ảnh sản phẩm dưới nhiều góc độ khác nhau

Sử dụng tất cả 5 bức ảnh một cách hiệu quả và cố gắng chụp ảnh sản phẩm dưới ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn flash.

2.2. Tên sản phẩm (Title)

Tiếp theo, bạn cần đặt tên cho sản phẩm. Đặt mình vào vị trí người mua và suy nghĩ các từ mà người mua có thể sử dụng để tìm kiếm sản phẩm. Sử dụng các từ và cụm từ khác nhau để mô tả sản phẩm, bao gồm màu sắc (white, blue, rainbow), chất liệu (linen, slate, leather), phương thức sử dụng (living room decor, bridal bouquet), cách làm sản phẩm (hand-painted, embroidered, stamped, knit), v.v.

2.3. Giới thiệu về sản phẩm (About This Listing)

Tiếp theo, bạn nên cung cấp các thông tin chi tiết về sản phẩm như giới thiệu sản phẩm và ai là người làm ra sản phẩm. Etsy sẽ sử dụng các thông tin này để phân loại sản phẩm của bạn thành đồ thủ công, đồ cổ hoặc nguồn cung cấp vật liệu.

Thêm các thông tin giới thiệu về sản phẩm

2.4. Danh mục sản phẩm (Category)

Việc lựa chọn đúng danh mục của mặt hàng giúp người mua tìm sản phẩm của bạn dễ dàng hơn khi Tìm kiếm hoặc khi xem sản phẩm trong các mục phân loại sản phẩm. Chọn danh mục phù hợp nhất cho sản phẩm của bạn. Ví dụ như chọn danh mục Paper & Party Supplies (Giấy và Đồ dùng tiệc) cho giấy gói quà hay Home & Living (Nhà ở) cho mặt hàng chăn gối.

Thêm danh mục phù hợp với sản phẩm

Tùy vào danh mục mà bạn chọn, bạn sẽ có thể thêm các thuộc tính cho sản phẩm, ví dụ như kích thước. Bạn cũng có thể thêm màu sắc của sản phẩm hoặc nếu sản phẩm được dùng cho dịp lễ cụ thể nào đó (ví dụ như đồ trang trí Giáng sinh) hoặc sản phẩm có thể dùng làm quà tặng cho các dịp đặc biệt (như quà cưới). Etsy sẽ dùng thông tin này để giúp người mua hàng tìm kiếm sản phẩm họ cần một cách nhanh chóng.

2.5. Giá sản phẩm (Price)

Việc đặt giá bán cho sản phẩm có thể khiến bạn phải suy nghĩ. Trước hết, giá của sản phẩm phải bao gồm chi phí vật liệu và thời gian bạn bỏ ra làm sản phẩm. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tìm kiếm các sản phẩm tương tự trên Etsy để xem giá trung bình cho mặt hàng. Riêng các món đồ cổ, hãy tìm hiểu mức giá hiện hành của nhãn hiệu đó hoặc giá trị thời gian của sản phẩm.

Chú ý: Đơn vị tiền tệ bạn chọn khi tạo cửa hàng sẽ là đơn vị tiền giá sản phẩm của bạn được hiển thị. Sau khi bạn hoàn thành 4 bước để mở cửa hàng, bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng nếu cần thiết.

2.6. Mô tả sản phẩm (Description)

Mô tả sản phẩm giúp người mua hiểu rõ sản phẩm bạn bán và điểm nổi bật của sản phẩm. Hãy sử dụng các câu ngắn để mô tả các chi tiết của sản phẩm và sản phẩm phù hợp như nào với người mua.

 • Bắt đầu với các câu mô tả sản phẩm, cách sử dụng và nét tiêu biểu của sản phẩm
 • Bao gồm các thông tin liên quan đến cách làm sản phẩm (knit, handmade, embroidered)
 • Cung cấp thông tin chi tiết người mua cần biết trước khi mua hàng, ví dụ như kích thước và thời gian vận chuyển
Những Tips để nhận ngay đánh giá 5 sao cho gian hàng trên Etsy Leon Group Viet Nam
Ví dụ về mô tả sản phẩm (Description)

2.7. Các tùy chọn sản phẩm (Variations)

Nếu sản phẩm của bạn có các lựa chọn về màu sắc, kích thước, kiểu dáng khác nhau, bạn có thể thêm các tùy chọn này cho sản phẩm. Bạn cũng có thể liên kết ảnh sản phẩm với các tùy chọn để người mua có thể xem các lựa chọn mà bạn cung cấp.

2.8. Phương thức vận chuyển (Shipping)

Bạn có thể gặp khó khăn trong việc ước lượng chi phí vận chuyển trước khi đem hàng đến bưu điện để gửi. Hãy tham khảo bảng giá dịch vụ giao hàng để ước lượng phí vận chuyển tùy theo kích thước hoặc trọng lượng của sản phẩm. Bạn cũng có thể mua bưu phí Nhãn vận chuyển Etsy (Etsy Shipping Labels) ngay trong mục Quản lý cửa hàng (Shop Manager).

Điền các thông tin cần thiết về cách vận chuyển

2.9. Gắn thẻ cho sản phẩm (Tags)

Sử dụng các thẻ (tags) để người mua dễ dàng tìm kiếm sản phẩm của bạn trên Etsy. Tìm kiếm các từ khóa bạn sử dụng cho tên sản phẩm và dùng cho tags. Hãy suy nghĩ về cách người mua tìm kiếm sản phẩm của bạn.

 • Dùng các cụm từ sẽ tốt hơn các từ đơn lẻ. Ví dụ, sử dụng “slim leather wallet” thay cho “slim”, “leather” và “wallet”
 • Sáng tạo và suy nghĩ về cách sản phẩm của bạn có thể được sử dụng. Bạn hãy thử các thẻ liên quan đến sự kiện, người nhận như “co-worker gift” hoặc “wedding jewelry”. (Mẹo nhỏ: Nếu bạn đã thêm thông tin liên quan đến các sự kiện, màu sắc hoặc thuộc tính vào danh mục của sản phẩm, bạn không cần lặp lại các thông tin này trong tags)
 • Đảm bảo rằng bạn sử dụng tất cả 13 tags cho sản phẩm. Khi bạn thêm nhiều tags, sản phẩm của bạn có khả năng xuất hiện cao hơn trong mục tìm kiếm của khách hàng.
Sử dụng tags cho sản phẩm để tăng khả năng xuất hiện trong tìm kiếm

2.10. Đăng thêm nhiều sản phẩm 

Sau khi bạn hoàn thành việc đăng sản phẩm đầu tiên, hãy tiếp tục. Thêm nhiều sản phẩm vào cửa hàng giúp tăng khả năng khách hàng tìm kiếm cửa hàng của bạn. Nếu bạn chỉ có một vài sản phẩm để bán, hãy xem xét việc chia nhỏ các tùy chọn sản phẩm thành các sản phẩm khác nhau. Một cửa hàng có nhiều mặt hàng sẽ cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn và giúp cửa hàng của bạn trông chuyên nghiệp hơn. 

Đăng nhiều sản phẩm giúp cửa hàng của bạn trông chuyên nghiệp hơn

3. Thông tin tài khoản

Bước cuối cùng bạn cần hoàn thiện trước khi mở cửa hàng là cung cấp thông tin tài khoản. Etsy sẽ sử dụng thông tin tài khoản này để thiết lập Etsy Payments. Hệ thống xử lý thanh toán Etsy cho phép bạn sử dụng PayPal, Etsy Gift Cards và hầu hết các loại thẻ tín dụng khác. Etsy cũng yêu cầu thông tin tài khoản ngân hàng để bạn có thể nhận số tiền bạn kiếm được trên cửa hàng Etsy theo định kỳ.

Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, bạn có thể phải thêm số tài khoản tín dụng để mở cửa hàng. Etsy sẽ giữ thông tin của thẻ này như một cách để xác minh danh tính. Bạn có thể sử dụng thẻ này để thanh toán hóa đơn trên Etsy – bao gồm $0.20 phí đăng sản phẩm và 5% giá sản phẩm mỗi khi bạn bán được hàng cho Etsy – hoặc thanh toán hóa đơn thông qua PayPal.

4. Mở cửa hàng

Chúc mừng bạn! Bây giờ bạn đã sẵn sàng để mở cửa hàng trên Etsy. Khi bạn mở cửa hàng, người mua có thể tìm thấy sản phẩm của bạn khi tìm kiếm trên Etsy. Bạn có thể xem cửa hàng của bạn bằng cách đi đến địa chỉ web: etsy.com/shop/[tên cửa hàng]. Bạn có thể tùy chỉnh cửa hàng tùy theo ý bạn sau đó, nhưng trước hết, bạn đã hoàn thành bước đầu tiên để mở cửa hàng kinh doanh trên Etsy. Cửa hàng trên Etsy của bạn sẽ tiếp tục hoạt động và phát triển khi bạn thêm nhiều mặt hàng hơn và tìm hiểu thêm những sản phẩm phù hợp với cửa hàng bạn. 

“Success, no matter what that looks like to you, is not going to happen overnight”

_Bonnie Kaye Whitfield_

“Thành công, bất kể nó trông ra sao, sẽ không thể xảy ra trong một sớm một chiều”. Có thể bạn cảm thấy có quá nhiều thứ phải tìm hiểu và thực hiện, nhưng hãy nhớ rằng mỗi người thành công trong kinh doanh đều bắt đầu giống như bạn. Tạo dựng một cửa hàng kinh doanh vững mạnh là cả một quá trình và sự kiên trì chính là chìa khóa cho sự thành công.

Tham gia Group Cộng đồng Etsy Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/congdongetsyvietnam


Biên dịch: Leon Group Vietnam
Nguồn: Etsy – How to Open an Etsy Shop in 4 Steps

Hướng dẫn mở cửa hàng kinh doanh trên Etsy Leon Group Vietnam

Hướng dẫn tạo tài khoản bán hàng trên Etsy (Part 1)

Bạn muốn mở cửa hàng kinh doanh trên Etsy? Hãy xem hướng dẫn mở tài khoản bán hàng và tạo một gian hàng trên Etsy như thế nào trong bài viết dưới đây.

Chào mừng các bạn tham gia bán hàng trên Etsy. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một cửa hàng trên Etsy và đăng sản phẩm để bán.

Trước khi đăng ký tài khoản, bạn cần chuẩn bị:

 • Email đăng ký tài khoản
 • Hộ chiếu, căn cước công dân (song ngữ)
 • Thẻ Visa/ Mastercard
 • STK Ngân hàng
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Chuẩn bị trước khi đăng ký tài khoản

Trước khi có thể tạo cửa hàng, bạn cần đăng nhập hoặc tạo tài khoản Etsy

Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Tạo tài khoản trên Etsy. Bạn cũng có thể đăng ký bằng tài khoản Google, Facebook hoặc Apple
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Xác nhận kích hoạt tài khoản

Để tạo cửa hàng Etsy, bạn cần:

1. Chọn Sell on Etsy (Bán hàng trên Etsy) trên trang web Etsy.com

Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam

2. Chọn Open your Etsy shop (Mở cửa hàng Etsy)

Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Click vào Open Your Etsy Shop

3. Chọn ngôn ngữ, quốc gia, đơn vị tiền tệ và chọn Save and continue

4. Đặt tên cho cửa hàng, sau đó chọn Save and continue 

Dưới đây là các bước giúp bạn tạo cửa hàng để kinh doanh trên Etsy.

1. Cài đặt thông tin cửa hàng

Bạn cần lựa chọn ngôn ngữ, quốc gia, đơn vị tiền tệ và tùy chọn thời gian bạn dành cho cửa hàng:

 • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ của cửa hàng là ngôn ngữ mặc định bạn dùng cho phần mô tả sản phẩm. Bạn sẽ không thể thay đổi ngôn ngữ sau khi đã lưu, nhưng nếu bạn muốn dịch sang các ngôn ngữ khác, bạn có thể đăng ký thêm các ngôn ngữ khác sau khi mở cửa hàng.
 • Quốc gia: Hãy đảm bảo rằng bạn lựa chọn đúng quốc gia cho cửa hàng
 • Đơn vị tiền tệ: Chọn loại tiền tệ bạn muốn áp dụng cho sản phẩm. Tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ sẽ được áp dụng nếu đơn vị tiền tệ của tài khoản ngân hàng của bạn khác với đơn vị tiền của cửa hàng bạn.
 • Thời gian dành cho cửa hàng: Bạn cần xác định việc kinh doanh trên Etsy là công việc toàn thời gian hay bán thời gian của bạn. Câu hỏi này chỉ có mục đích để lấy thông tin, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc tạo cửa hàng.
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Cài đặt các thông tin cơ bản cho cửa hàng

2. Đặt tên cho cửa hàng

Hãy chọn một cái tên thật dễ nhớ và thể hiện được phong cách của cửa hàng bạn. Tên của cửa hàng cần đáp ứng các tiêu chí sau đây:

 • Tên có độ dài từ 4 đến 20 ký tự
 • Không có khoảng cách hoặc các ký tự đặc biệt
 • Tên không có ý nghĩa xúc phạm, chửi rủa
 • Tên chưa sử dụng trên Etsy
 • Không vi phạm nhãn hiệu của người khác
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Etsy gợi ý đặt tên cho cửa hàng của bạn. Đặt tên giới hạn 4-20 kí tự

Nếu tên cửa hàng bạn nhập đã được sử dụng, bạn sẽ nhìn thấy các gợi ý đặt tên cho cửa hàng. Tên của cửa hàng sẽ được giữ lại cho bạn trong khi mở cửa hàng.

3. Đăng sản phẩm

Thêm các sản phẩm cho cửa hàng của bạn. Đến bước này, bạn đã gần như hoàn thành việc tạo cửa hàng.

 • Photos (Hình ảnh): đăng sản phẩm các góc cạnh và ứng dụng sản phẩm trong cuộc sống đời thường
 • Listing Details: Title (Tiêu đề sản phẩm), Category (hạng mục), Type (Loại sp: Physical – sản phẩm vật lý/ Digital – sản phẩm download), Description (Mô tả sản phẩm), Section (Mục lục)..
 • Inventory and pricing: Price (giá), Quantity (số lượng), SKU (mã sp), Variations (bạn có thể bổ sung thêm tính năng sản phẩm về mẫu mã/ màu sắc/ hình dáng tại mục này), Personalization (Cá nhân hóa – đối với các sản phẩm cho phép in tên, tạo hình theo yêu cầu khách hàng bạn có thể chỉnh sửa ở mục này)
 • Shipping: Lựa chọn nhà vận chuyển và xin báo giá phù hợp với sản phẩm của bạn để điền chi phí ship.
 • Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế: https://bit.ly/3hvl13n
 • Danh sách các Suppliers cung cấp dịch vụ Print On Demand (POD) cho các bạn quan tâm tai đây: https://bit.ly/366F2YS
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Chọn Add a listing để thêm các sản phẩm cho cửa hàng
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Photos: Đăng tải hình ảnh sản phẩm lên tại đây. Giới hạn 10 ảnh sản phẩm
Adjust thumbnail: điều chỉnh ảnh cover sản phẩm
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Các hạng mục cần biết trong mục đăng sản phẩm: Title (tiêu đề), Category (Hạng mục sản phẩm), Renewal options (làm mới sản phẩm), Type (Loại sản phẩm đăng bán), Description (Mô tả sản phẩm)
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Tại mục About This listing, lựa chọn người làm ra sản phẩm
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Lựa chọn loại sản phẩm (Sản phẩm đã hoàn thiện hay nhà cung cấp)
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Lựa chọn thời gian hoàn thiện sản phẩm
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Viết mô tả sản phẩm và lựa chọn section (mục lục các sản phẩm) theo ý bạn
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Inventory & Pricing: Kho và giá bán sản phẩm
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu, kích thước, bạn có thể chọn “Variations” để bổ sung cho sản phẩm của bạn
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Lựa chọn chính sách vận chuyển và chi phí vận chuyển quốc tế

4. Chọn phương thức nhận tiền

Chọn phương thức nhận tiền bạn muốn áp dụng cho cửa hàng của bạn. Nếu cửa hàng của bạn ở Việt Nam, bạn có thể sử dụng Etsy Payments (Cổng thanh toán Etsy). Cổng thanh toán Etsy cho phép người mua có thể thanh toán qua nhiều phương thức khác nhau, và tổng hợp tất cả các thanh toán được thực thiện trong tài khoản Etsy Payment của bạn.

How To Sell On Etsy: The Ultimate Beginner's Guide To Etsy Success
Chọn phương thức thanh toán cho cửa hàng
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Hướng dẫn nhập thông tin tài khoản ngân hàng
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Nhập số CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu. Lưu ý: nên nhập căn cước công dân mới có bản song ngữ để Etsy có thể xét duyệt thông tin và tài khoản của bạn
Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Lựa chọn Căn cước công dân để đăng tải và xác nhận tài khoản chính chủ

5. Nhập thông tin thẻ thanh toán phí cho Etsy

Tùy vào quốc gia của bạn, bạn có thể phải nhập thẻ thẻ tín dụng Credit Card hoặc thẻ ghi nợ Debit Card để mở cửa hàng. Thẻ của bạn cần thuộc một trong các thẻ sau:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • Discover
 • Carte Bleue (Pháp)

Etsy yêu cầu bạn cung cấp thông tin thẻ Tín dụng hoặc thẻ Ghi nợ cho cửa hàng như một cách xác minh danh tính. Sau khi bạn nhập thẻ, bạn có thể thấy một khoản phí bị trừ để xác minh thẻ của bạn. Ngay sau khi thẻ được xác minh, khoản phí đó sẽ được xóa khỏi bản sao kê tài khoản của bạn.

The Quick and Easy Guide to Setting up an Etsy Store
Thêm thẻ thanh toán để thanh toán phí bán hàng cho Etsy

Thông tin thẻ ngân hàng của bạn sẽ được bảo mật trên Etsy.

Bạn cũng có thể thêm thẻ trả trước nếu tài khoản của bạn đã có thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng. Thẻ trả trước không thể dùng làm thẻ duy nhất hoặc thẻ thanh toán chính cho tài khoản, nhưng bạn có thể thanh toán hóa đơn bằng thẻ trả trước.

6. Mở cửa hàng và bắt đầu kinh doanh

Khi bạn đã hoàn thành tất cả các phần trên, hãy chọn Open Your Shop (Mở cửa hàng). Bạn luôn có thể thay đổi thông tin sau khi bạn tạo cửa hàng.

Sau khi đã có shop, hãy tiến hành bổ sung thông tin về chính sách bán hàng, giới thiệu shop trên trang và đính kèm Social Media hoàn thiện shop nhé!

Huong dan tao tai khoan etsy leon group vietnam
Vậy là bạn đã hoàn thành các bước cơ bản để taọ tài khoản bán hàng và có một gian hàng bán hàng trên Etsy

Địa chỉ web dẫn đến cửa hàng của bạn là:

 • https://www.etsy.com/shop/tên-cửa-hàng hoặc
 • https://tên-cửa-hàng.etsy.com

Bạn có câu hỏi liên quan đến việc tạo cửa hàng trên Etsy?

Hãy tham khảo Hướng dẫn cho Người mới Sổ tay Bán hàng để tìm kiếm thông tin về việc mở cửa hàng trên Etsy. Bạn cũng có thể kết nối với những người bán khác trên Cộng đồng Etsy. Chúc các bạn thành công!

P.s: Đối với newbie, bạn có thể thạm khảo thêm bài viết tổng quan về Etsy tại đây để có cái nhìn tổng quát về trang TMDT này nhé: https://bit.ly/3qKXSxW

ĐỌC TIẾP: TẠO TÀI KHOẢN BÁN HÀNG ETSY ĐƠN GIẢN (Part 2)

Tham gia Group Cộng đồng Etsy Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/congdongetsyvietnam


Nguồn: Leon Group Vietnam (Admins Group Cộng đồng Etsy Việt Nam: Sai Louis & Tuyết Nhung)

error: Content is protected !!